Царапина

[scratch] — дефект пов-ти проката в виде канавки неправ, формы и произв. направл., образов, в рез-те механич. по-врежд.