Металлургический словарь


Тесла

[Tesla, Т] - ед. магн. инд. СИ, при к-рой магн. поток через сеч. пл. 1 м2 равен 1 веберу. Названа по имени австр. изобр. Н. Тесла. Обозн.: русс. Тл, междунар. Т.