Подошва

[blast preheating] — усл. назв. подземной части фундамента домен, печи.